نشست مشترک

۲۲ تیر ۱۳۹۸

۴  خبر از دفتر مشهد

نشست مشترک دبیر جشنواره کهربا با انجمن سینمای جوانان مشهد نشست مشترک جواد فرهنگ نژاد معاون ...

۱۷ مرداد ۱۳۹۶

ملاقات مدرسه‌ی ملی سینمای ایران و انجمن سینمای جوانان در همدان

  فیلم‌سازان و هنرجویان انجمن سینمای جوانان همدان و مدرسه ملی سینمای ایران، شب‏ هایی سینمای ...