مطالب مرتبط با برچسب

نشست مسئولان انجمن سینمای جوانان مشهد

گسترش همکاری‌های فرهنگی انجمن سینمای جوانان مشهد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چناران
  نشست مسئولان انجمن سینمای جوانان مشهد با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان چناران برگزار شد.   به گزارش روابط عموم...

۲۶ تیر ۱۳۹۸

گسترش همکاری‌های فرهنگی انجمن سینمای جوانان مشهد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چناران
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...