مطالب مرتبط با برچسب

نشست فیلم تبریز

دخترک خرچنگی در نشست فیلم تبریز
شست فیلم کوتاه تبریز با نمایش و نقد فیلم کوتاه «دخترک خرچنگی» برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، شنبه ۲...

۳۱ تیر ۱۳۹۸

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد