مطالب مرتبط با برچسب

نشست رسانه ای

شهردار کاشان در نشست رسانه‌ای جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان: دورنمای برگزاری جشنواره منطقه‌ای پنجاه‌ و‌ نهم تبدیل کاشان به شهر رویدادها است
نشست رسانه‌ای پنجاه‌و‌ نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کاشان با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان، شهردار کاشان و ر...

۲۹ بهمن ۱۳۹۶

شهردار کاشان در نشست رسانه‌ای جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان: دورنمای برگزاری جشنواره من...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد