نشست تخصصی «تناسب شخصیت با ایده»

۱۶ شهریور ۱۳۹۷

با حضور رهبر قنبری در دومین روز جشنواره منطقه‌ای «آگِر» برگزار شد: نشست تخصصی «فیلم‌نامه / تناسب شخصیت با ایده»

رهبر قنبری در نشست تخصصی « تناسب شخصیت با ایده » در دومین روز جشنواره منطقه‌ای «آگِر»، پژوه ...

۱۶ شهریور ۱۳۹۷

برنامه‌های روز دوم جشنواره منطقه‌ای«آگِر»

دومین روز از شصتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان ملایر«آگر» با نمایش ۲۵ فیلم کوتاه، برپایی ...