مطالب مرتبط با برچسب

نشریه

نشریه «هنر و تجربه» به شماره هجدهم رسید/ رسیدگی به بحران آب!
هجدهمین شماره از دور جدید ماهنامه «هنر و تجربه» با موضوع بحران آب و نگاهی به فیلم های روز این گروه سینمایی منتشر شد. به گزارش ر...

۰۳ اسفند ۱۳۹۷

نشریه «هنر و تجربه» به شماره هجدهم رسید/ رسیدگی به بحران آب!
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد