نرگس فرهادی

۲۳ شهریور ۱۴۰۰

تولید «مرگ زیبا» در خمینی‌شهر

فیلم کوتاه داستانی «مرگ زیبا» به کارگردانی نرگس فرهادی و تهیه شده در انجمن سینمای جوانان خم ...

۵ خرداد ۱۴۰۰

«شب بارانی» ایرانی‌ در آمریکا

فيلم كوتاه داستانی «شب بارانی» کارگردانی نرگس فرهادی و از تولیدات انجمن سینمای جوانان خمینی ...