ندا خوئینی

۳۰ تیر ۱۳۹۸

آخرین نشست «اسطوره و سینما» در قزوین برگزار شد

آخرین نسشت برنامه «اسطوره و سینما» با تحلیل اسطوره‌ای فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی در ...

۲۲ تیر ۱۳۹۸

سومین نشست «سینما و اسطوره» برگزار شد

سومین نشست از سلسه جلسات «سینما و اسطوره»  که به همت انجمن سینمای جوانان استان قزوین  در مج ...

۳ تیر ۱۳۹۸

اسطوره و سینما در قزوین

  انجمن سینمای جوانان استان قزوین نشست‌های تخصصی «بررسی اسطوره در فیلم‌های ایرانی» را برگزا ...