مطالب مرتبط با برچسب

نخستین جشنواره پویانمایی « آموزش، آگاهی و پیشگیری»

«پدر» برگزیده جشنواره ملی پویانمایی
انیمیشن کوتاه «پدر» محصول انجمن سینمای جوانان بوشهر برگزیده جشنواره ملی پویانمایی «آگاهی، آموزش و پیشگیری» شد. به گزارش روابط ع...

۲۹ دی ۱۳۹۷

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد