مطالب مرتبط با برچسب

نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی

در دیدار مسئولان جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی با مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران مطرح شد؛
برگزاری پیچینگ انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی
مهدی آذرپندار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران در دیدار با کمال تبریزی دبیر و مهدی حیدری رییس نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ا...

۱۷ مرداد ۱۴۰۲

برگزاری پیچینگ انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد