مطالب مرتبط با برچسب

نجمن سینمای جوانان کردستان

نمایش انیمیشن کوتاه «در باد می‌وزد» در امریکا
  جشنواره LTUE آمریکا میزبان انیمیشن کوتاه «در باد می‌وزد» شد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، این انیمی...

۰۳ بهمن ۱۳۹۷

نمایش انیمیشن کوتاه «در باد می‌وزد» در امریکا
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد