مطالب مرتبط با برچسب

نجاه و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

در آستانه برگزاری پنجاه‌ و دومین جشنواره بین‌المللی رشد؛
نشست تخصصی «سینما و آموزش» برگزار شد / فیلم به مثابه ابزار آموزش مفاهیم
نشست تخصصی «سینما و آموزش» در آستانه برگزاری پنجاه‌ و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد با حضور کارشن...

۰۶ آذر ۱۴۰۱

نشست تخصصی «سینما و آموزش» برگزار شد / فیلم به مثابه ابزار آموزش مفاهیم
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...