مطالب مرتبط با برچسب

نامزدی 99

نامزدی 2 فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره FFTG Awards  آمریکا
فیلم‌های کوتاه «سکوت آوا» ‌به کارگردانی سیدغلامرضا نعمت‌پور  و «یک اتفاق کوچک» ساخته‌ سیدمرتضی سبزقبا در نخستین جشنواره‌ بین‌ال...

۲۲ آذر ۱۳۹۹

نامزدی 2 فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره FFTG Awards  آمریکا
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد