مطالب مرتبط با برچسب

نامزدهای یازدهمین جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران

اعلام اسامی نامزدهای یازدهمین جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران
نامزدهای یازدهمین جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در مرحله نخست داوری...

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

اعلام اسامی نامزدهای یازدهمین جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد