مطالب مرتبط با برچسب

نامزدهای دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایر

معرفی نامزدهای دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران
    نامزدهای دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران در هفت بخش معرفی شدند.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، با ...

۰۳ مرداد ۱۳۹۸

معرفی نامزدهای دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد