مطالب مرتبط با برچسب

میرونا رادو

هیات داوران مسابقه بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند
هیات داوران بخش مسابقه بین‌الملل سیونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند. به گزارش ستاد خبری سی و نهمین جشنواره...

۰۱ آبان ۱۴۰۱

هیات داوران مسابقه بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد