میثم منیعی و میلاد رضایی

۲۲ دی ۱۳۹۷

دیپلم افتخار دوربین. نت برای «سقوط نهنگ»

فیلم کوتاه «سقوط نهنگ» به کارگردانی میثم منیعی و میلاد رضایی دیپلم افتخار مسابقه جشنواره دو ...

۱۸ دی ۱۳۹۷

«سقوط نهنگ» نامزد نشان طلایی  دوربین. نت  

.فیلم کوتاه «سقوط نهنگ» به کارگردانی میثم منیعی و میلاد رضایی نامزد دریافت نشان طلایی مسابق ...