مطالب مرتبط با برچسب

میثم امینی

پایان فیلمبرداری در «نقطه شروع»
فیلم کوتاه«نقطه شروع» به کارگردانی مشترک رضا محمدی و میثم امینی کهریزسنگی با اتمام فیلمبرداری برای تدوین آماده می‌شود. به گزارش...

۱۸ دی ۱۴۰۰

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد