مطالب مرتبط با برچسب

مَسند

تولید «مَسند» در خمینی شهر
فیلم کوتاه داستانی «مَسند» به کارگردانی محمدحسین مسیبی برزی و از تولیدات دفتر انجمن سینمای جوانان خمینی‌‌شهر با اتمام مراحل فیل...

۰۸ مهر ۱۳۹۹

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...