موفقیت بین المللی

۲۱ اسفند ۱۳۹۷

کلاس رانندگی در جشنواره «ترایبکا» آمریکا

فیلم کوتاه «کلاس رانندگی» ساخته مرضیه ریاحی به هجدهمین جشنواره جهانی فیلم «ترایبکا» آمریکا ...

۱۱ آذر ۱۳۹۷

موفقیت «چشم‌انداز خالی» در کانادا

  جایزه بهترین  فیلم کوتاه جشنواره کانادا به «چشم‌انداز خالی» از ایران رسید.   به گزار ...