مطالب مرتبط با برچسب

موسسه فرهنگی شهرآرا مشهد

به همت انجمن سینمای جوانان مشهد؛
چهارمین اردوی فیلم‌سازی «ایده تا تولید» آغاز شد/ فیلم‌سازی گروهی 15 استعداد برتر سینمای کوتاه در مشهد
آیین افتتاحیه چهارمین اردوی فیلمسازی «ایده تا تولید» انجمن سینمای جوانان ایران در مشهد در کارخانه نوآوری مشهد برگزار شد. به گز...

۳۰ بهمن ۱۴۰۱

چهارمین اردوی فیلم‌سازی «ایده تا تولید» آغاز شد/ فیلم‌سازی گروهی 15 استعداد برتر سینمای...
مدیرعامل موسسه فرهنگی شهرآرا مطرح کرد:
استفاده از فیلم کوتاه برای ارتقای سیمای تصویری شهر مشهد
مدیرعامل موسسه فرهنگی شهرآرا، نقش موسسه فرهنگی شهرآرا درباره چهارمین اردوی فیلم‌سازی «ایده تا تولید» مشهد و نسبت آن با ارتقای ت...

۳۰ بهمن ۱۴۰۱

استفاده از فیلم کوتاه برای ارتقای سیمای تصویری شهر مشهد
مدیر دفتر مشهد انجمن سینمای جوانان ایران عنوان کرد:
شرایط برای تولید 3 فیلم‌کوتاه مشهدی فراهم است/ امضا تفاهم‌نامه چهار میلیاردی برای تولید 20 فیلم کوتاه
سیدوحید سیدحسینی مدیر دفتر مشهد انجمن سینمای جوانان ایران ضمن اشاره به برگزاری چهارمین اردوی فیلم‌سازی «ایده تا تولید» درباره ت...

۲۸ بهمن ۱۴۰۱

شرایط برای تولید 3 فیلم‌کوتاه مشهدی فراهم است/ امضا تفاهم‌نامه چهار میلیاردی برای تولید...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد