مطالب مرتبط با برچسب

مهیار سلیمانی

آثار مهیار سلیمانی در جشنواره عکس بهشت چین راه یافت
مهیار سلیمانی با دو قطعه عکس در مجموعه جشنواره عکس بهشت چین حضور دارد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، م...

۰۴ دی ۱۴۰۱

آثار مهیار سلیمانی در جشنواره عکس بهشت چین راه یافت
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد