مطالب مرتبط با برچسب

مهمت بهادیر

تقدیم یک نشست جشنواره فیلم کوتاه تهران به ناصر غلامرضایی؛ توصیه فیلمساز اهل ترکیه به فیلمسازان جوان: به دنبال منابع الهام باشید
مهمت بهادیر فیلمساز اهل ترکیه در کارگاه فیلمسازی خود در خلال جشنواره فیلم کوتاه تهران درباره منابع الهام در سینما صحبت و خطاب ب...

۱۲ آبان ۱۳۹۹

تقدیم یک نشست جشنواره فیلم کوتاه تهران به ناصر غلامرضایی؛ توصیه فیلمساز اهل ترکیه به ف...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد