مطالب مرتبط با برچسب

مهرشاد رنجبر

فیلم«ناطق» ایرانی در جشنواره «تامپره»
فیلم کوتاه «ناطق» به کارگردانی مهرشاد رنجبر به نمایندگی از ایران در جشنواره «تامپره» فنلاند نمایش داده خواهد شد. به گزارش رو...

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

فیلم«ناطق» ایرانی در جشنواره «تامپره»
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد