مهرداد پروانی

۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

«شلیک نهایی» در جشنواره هند

فیلم کوتاه مهرداد پروانی به یازدهمین جشنواره جهانی فیلم «فیلمساز» هند راه یافت. به گزارش رو ...

۱۳ اسفند ۱۳۹۶

نمایش دو فیلم کوتاه ایرانی درجشنواره جهانی فیلم ” Victoria Tx ” آمریکا

فیلم‌های شلیک نهایی و تاسیان به هشتمین جشنواره جهانی فیلم ” Victoria Tx “آمریکا ...