مطالب مرتبط با برچسب

مهرداد  فخرپور

«باله شکسته» روی میز تدوین قرار گرفت
فیلم کوتاه «باله شکسته» ساخته مهرداد فخرپور، مراحل پیش تولید و تولید خود را به پایان رساند و در مرحله پس تولید قرار دارد. به گ...

۱۴ فروردین ۱۴۰۲

عوارض جانبی روی میز تدوین
تصویر برداری مستند «عوارض جانبی» به کارگردانی و تهیه کنندگی مشترک مهرداد فخرپور و فرهاد سلطانی پس از اتمام تصویربرداری وارد مرح...

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

پایان تصویر برداری «هفت ضلعی» در کرج
تصویربرداری فیلم کوتاه «هفت ضلعی»  در انجمن سینمای جوانان کرج  به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، ف...

۰۴ تیر ۱۳۹۷

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...