مطالب مرتبط با برچسب

مهرداد سلیمانی

بوشهر به رنگ جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان/ گزارش تصویری 2
شصت‌وششمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان بوشهر-خلیج‌فارس ۵ تا ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ به میزبانی انجمن سینمای جوانان ایران_دفتر بوشه...

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

بوشهر به رنگ جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان/ گزارش تصویری 2
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد