مهرداد اسکویی

۲۲ آبان ۱۳۹۷

مهرداد اسکویی در آخرین نشست جشنواره مطرح کرد: فیلم کوتاه خوب خیلی نداریم

مهرداد اسکویی در نشست فوق العاده ای که در ساعت ۲۴ آخرین روز جشنواره برگزار شد به نمایش برخی ...

۱۹ آبان ۱۳۹۷

مهرداد اسکویی در نشست «رئالیسم در فیلم کوتاه» مطرح کرد؛ تعریفی برای امر واقع ندارم، اما درباره آن کنجکاوم

  چهارمین نشست تخصصی سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه با موضوع «رئالیسم در فی ...

۱۸ آبان ۱۳۹۷

مهرداد اسکویی مطرح کرد؛ نشست‌های جشنواره یک بسته آموزشی کامل است

مدرس نشست‌های سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، نشست‌ها را حاصل نگاهی همه جا ...

۲۳ مهر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه مستند سازی با حضور مهرداد اسکویی در بوشهر

کارگاه دو روزه  مستندسازی به سرپرستی مهرداد اسکویی در انجمن سینمای جوانان استان بوشهر برگزا ...

۱۵ مهر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه  مستندسازی با حضور مهرداد اسکویی در بوشهر

  کارگاه  مستندسازی به سرپرستی مهرداد اسکویی در انجمن سینمای جوانان استان بوشهر برگزار ...

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

مهرداد اسکویی مطرح کرد: سینمای جوان در تربیت یک نسل شاخص به خوبی عمل کرده است

  کارگردان و مستندساز مطرح، رشد جشنواره فیلم کوتاه تهران را اتفاق مثبتی خواند و گفت: به نظر ...