مطالب مرتبط با برچسب

مهرتاش مهدوی

کلیپ «صلح ،کودک ،جام جهانی» ساخته شد
نمایندگی انجمن سینمای جوانان ایران در سنقر و کلیایی، مجری‌طرح کلیپ «صلح ،کودک ،جام جهانی» شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای...

۲۸ خرداد ۱۳۹۷

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد