مطالب مرتبط با برچسب

مهراوه شریفی نیا

حضور مهراوه شریفی نیا در صبح روز دوم جشنواره فیلم کوتاه تهران

۱۹ آبان ۱۳۹۷

حضور مهراوه شریفی نیا در صبح روز دوم جشنواره فیلم کوتاه تهران
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...