مطالب مرتبط با برچسب

مهدی فردقادری

حضور«گلدانی که پاییز می شود» در جشنواره Trento ایتالیا
فیلم کوتاه «گلدانی که پاییز می‌شود» به بخش مسابقه جشنواره Trento ایتالیا راه پیدا کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانا...

۳۰ آبان ۱۳۹۶

حضور«گلدانی که پاییز می شود» در جشنواره Trento ایتالیا
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...