مطالب مرتبط با برچسب

مهدی فخرزاده

تولید «تنها در خانه» در اردبیل
فیلم کوتاه « تنها در خانه»  به کارگردانی مهدی فخرزاده در دفتر اردبیل  ساخته شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران،...

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد