مطالب مرتبط با برچسب

مهدی عظیمی

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلمنامه جشنواره «نماز و نیایش»
  اسامی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلمنامه هشتمین جشنواره «نماز و نیایش » اعلام شد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای...

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلمنامه جشنواره «نماز و نیایش»
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...