مطالب مرتبط با برچسب

مهدی زمان‌پور کیاسری

مهدی زما‌ن‌پور کیاسری مطرح کرد:
فیلم بسازید! حتی با موبایل…
مهدی‌زمان‌پور‌ کیاسری از چگونگی تولید مستند کوتاه «صیاد» که به شصت‌وششمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان بوشهر- خلیج فارس راه‌یاف...

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد