مطالب مرتبط با برچسب

مهدی رنجبر

بازدید مسئولین سازمان سینمایی از انجمن سینمای جوانان استان فارس
  رمضانعلی حیدری‌خلیلی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان سینمایی  به همراه تعدادی از مدیران و مسئولین سینمایی از انجمن سینم...

۱۳ مرداد ۱۳۹۸

بازدید مسئولین سازمان سینمایی از انجمن سینمای جوانان استان فارس
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...