مطالب مرتبط با برچسب

مهدی دلخواسته

مهدی دلخواسته در گفت‌وگو با مهر:
برای هر جایزه جهانی شوی تبلیغاتی به راه نیندازیم!/ سوژه‌های جهانی
مهدی دلخواسته معتقد است باید فیلم‌های کوتاه بر سوژه‌هایی مرتبط با ارزش‌های جهانی برای تولید اثر و حضور موفق در جشنواره‌های بین‌...

۱۷ مهر ۱۴۰۱

برای هر جایزه جهانی شوی تبلیغاتی به راه نیندازیم!/ سوژه‌های جهانی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد