مطالب مرتبط با برچسب

مهدی ایل بیگی

از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر کرج؛
پایان تولید فیلم کوتاه «خارپشت»
تولید فیلم کوتاه «خارپُشت» به نویسندگی و کارگردانی محمدعلی حسینی از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران به پایان رسید.   به ...

۲۸ شهریور ۱۴۰۲

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...