مطالب مرتبط با برچسب

مهدیه سادات محور

داوران آثار سینمایی نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم حوا معرفی شدند
داریوش ارجمند، بهروز افخمی، پوران درخشنده، پرویز شیخ‌طادی و رسول صدرعاملی فیلم‌های بلند سینمایی راه‌یافته به بخش ملی نخستین جشن...

۲۰ تیر ۱۴۰۲

داوران آثار سینمایی نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم حوا معرفی شدند
پیام وزیر ارشاد برای جشنواره «حوا»؛
«سینما» روایت‌گر چهره واقعی زن باشد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا» در پیامی به این رویداد بر ضرورت ستایش‌گری سینمای امروز...

۲۰ تیر ۱۴۰۲

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...