مهدیه سادات احمدی سلیمانی

۲۵ آبان ۱۳۹۹

نمایش 3 فیلم کوتاه ایرانی در برزیل

2 انیمیشن‌ کوتاه «تنگ، کاغذ، ماهی»، «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» فیلم کوتاه د ...

۵ آبان ۱۳۹۹

«من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» در رومانی

انیمیشن کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» ساخته  مهدیه سادات احمدی سلیمانی ب ...

۳ آبان ۱۳۹۹

«من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» در جشنواره استرالیایی

انیمیشن کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» ساخته  مهدیه سادات احمدی سلیمانی ب ...

۲۹ مهر ۱۳۹۹

انیمیشن «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» در جشنواره آرژانتینی 

فیلم کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است»  به کارگردانی مهدیه سادات احمدی سلیما ...

۲ مهر ۱۳۹۹

ایرانی‌ها از جشنواره آمریکایی 3 جایزه گرفتند

فیلم‌های کوتاه «دست‌ها»، «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» و «کوپه» از جشنواره بین ...