مهدیه سادات احمدی سلیمانی

۲۶ آذر ۱۳۹۹

«من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» در جشنواره South Texas underground آمریکا

انیمیشن کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» کارگردانی مهدیه سادات احمدی سلیمان ...

۲۴ آذر ۱۳۹۹

فیلم‌های کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران از جشنواره آمریکایی 2 مدال گرفتند

فیلم‌های کوتاه ‌«من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» ساخته  مهدیه سادات احمدی سلیمانی ...

۲۵ آبان ۱۳۹۹

نمایش 3 فیلم کوتاه ایرانی در برزیل

2 انیمیشن‌ کوتاه «تنگ، کاغذ، ماهی»، «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» فیلم کوتاه د ...

۵ آبان ۱۳۹۹

«من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» در رومانی

انیمیشن کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» ساخته  مهدیه سادات احمدی سلیمانی ب ...

۳ آبان ۱۳۹۹

«من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» در جشنواره استرالیایی

انیمیشن کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» ساخته  مهدیه سادات احمدی سلیمانی ب ...

۲۹ مهر ۱۳۹۹

انیمیشن «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» در جشنواره آرژانتینی 

فیلم کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است»  به کارگردانی مهدیه سادات احمدی سلیما ...