مهدیه سادات احمدی سلیمانی

۱۶ شهریور ۱۴۰۰

آمریکا میزبان «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» شد

انیمیشن کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» به جشنواره بین‌المللی فیلم Chelsea ...

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

«من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» در جشنواره بریتانیایی

انیمیشن کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» به کارگردانی مهدیه‌سادات احمدی‌سلی ...

۲۲ دی ۱۳۹۹

درخشش «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» در جشنواره استرالیایی

انیمیشن کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» به کارگردانی مهدیه سادات احمدی سلی ...

۱۴ دی ۱۳۹۹

راه‌یابی «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» به جشنواره‌ای در استرالیا

انیمیشن کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» به کارگردانی مهدیه سادات احمدی سلی ...

۹ دی ۱۳۹۹

راه‌یابی «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است»  به جشنواره اروگوئه‌ای

انیمیشن کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» به کارگردانی مهدیه سادات احمدی سلی ...

۱ دی ۱۳۹۹

جایزه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» از آرژانتین

انیمیشن کوتاه «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است» ساخته مهدیه سادات احمدی سلیمانی و ...