مطالب مرتبط با برچسب

مهتا حسینی

حضور پررنگ  داوران جوان ایرانی در جشنواره کانادایی
7 فیلم‌ساز ایرانی برای عضویت در هئیت داوران جشنواره Reel Youth کانادا انتخاب شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایر...

۲۴ شهریور ۱۳۹۹

حضور پررنگ  داوران جوان ایرانی در جشنواره کانادایی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد