مطالب مرتبط با برچسب

منتقدان ایسفا در روز پنجم

معرفی منتقدان و کارشناسان نشست‌های ایسفا در روز پنجم از جشنواره ۳۷
امیرشهاب رضویان، سحر عصر آزاد، محمدرضا فرزاد، مسعود امینی تیرانی، نیما عباسپور و احسان طهماسبی کارشناسان و منتقدان ایسفا برای ت...

۰۵ بهمن ۱۳۹۹

معرفی منتقدان و کارشناسان نشست‌های ایسفا در روز پنجم از جشنواره ۳۷
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد