ملاقات خصوصی

۴ خرداد ۱۳۹۸

ملاقات خصوصی  ایرانی در مکزیک و استرالیا

فیلم کوتاه «ملاقات خصوصی» به تهیه کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان ایران و  فرهاد غریبی در ...

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ملاقات خصوصی در اسپانیا

  فیلم «ملاقات خصوصی» به کارگردانی فرهاد غریبی در جشنواره بین‌المللی هوسکا(Huesca) اسپانیا ...

۲۰ فروردین ۱۳۹۸

نمایش ملاقات خصوصی  در جشنواره جهانی فجر

فیلم کوتاه «ملاقات خصوصی» به تهیه کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان ایران و  فرهاد غریبی در ...

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

ملاقات خصوصی انجمن سینمای جوانان ایران در آمریکا و لبنان

فیلم کوتاه «ملاقات خصوصی» محصول انجمن سینمای جوانان ایرن-دفترویژه تهران در ۲ جشنواره بین‌ال ...

۲۲ دی ۱۳۹۷

آمریکا میزبان «ملاقات خصوصی» ایرانی

فیلم کوتاه «ملاقات خصوصی» به تهیه کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان ایران و  فرهاد غریبی در ...