مطالب مرتبط با برچسب

معرفی مشاوران انتخاب پویانمایی

معرفی مشاوران انتخاب پویانمایی جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی
مشاوران انتخاب بخش پویانمایی چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی معرفی شدند. به گزارش  عمومی انجمن سینمای جوانان ایران به نقل...

۱۸ بهمن ۱۳۹۹

معرفی مشاوران انتخاب پویانمایی جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد