مطالب مرتبط با برچسب

معرفی آ ثار برتر

معرفی آ ثار برتر هفتمین جشنواره استانی فیلم کوتاه زنجان
آثار برتر هفتمین جشنواره استانی فیلم کوتاه زنجان معرفی شدند.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، اختتامیه هف...

۲۹ تیر ۱۳۹۸

معرفی آ ثار برتر هفتمین جشنواره استانی فیلم کوتاه زنجان
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد