مطالب مرتبط با برچسب

معرفی آثار داستانی و نوجوان راه یافته به مسابقه جشنواره فیلم کوتاه رضوی

معرفی آثار داستانی و نوجوان راه یافته به مسابقه جشنواره فیلم کوتاه رضوی
تعداد ۴۹ فیلم داستانی و ۱۷ فیلم نوجوان به بخش مسابقه چهاردهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی راه یافتند. به گزارش روابط عمومی انج...

۰۱ اسفند ۱۳۹۹

معرفی آثار داستانی و نوجوان راه یافته به مسابقه جشنواره فیلم کوتاه رضوی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد