معاون فرهنگی و آموزش انجمن سینمای جوان ایران

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

سعید پوراسماعیلی: فیلم کوتاه در کرونا آسیب کمتری دید/ آثار کرونایی جشنواره فیلم کوتاه عمیق نبودند

معاون فرهنگی و آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران معتقد است سال‌های آینده که کرونا کم اثر می‌ ...

۲۵ شهریور ۱۳۹۷

حضور معاون آموزش انجمن در جمع فیلم‌سازان همدان

سعید پوراسماعیلی  معاون فرهنگی و آموزش انجمن سینمای جوانان ایران با حضوردر جمع هنرمندان جوا ...

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

سعید پوراسماعیلی درگفتگو با مهر: رعایت قالب و ساختار مهم‌ترین نکته در انتخاب فیلم کوتاه است

سعید پوراسماعیلی مستندساز و مدرس دانشگاه معتقد است رعایت قالب و ساختار مهم‌ترین نکته برای ا ...