مطالب مرتبط با برچسب

معاون فرهنگی و آموزش انجمن سینمای جوان ایران

سعید پوراسماعیلی: فیلم کوتاه در کرونا آسیب کمتری دید/ آثار کرونایی جشنواره فیلم کوتاه عمیق نبودند
معاون فرهنگی و آموزشی انجمن سینمای جوانان ایران معتقد است سال‌های آینده که کرونا کم اثر می‌شود، فیلم های عمیق تری درباره کرونا ...

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

سعید پوراسماعیلی: فیلم کوتاه در کرونا آسیب کمتری دید/ آثار کرونایی جشنواره فیلم کوتاه ع...
حضور معاون آموزش انجمن در جمع فیلم‌سازان همدان
سعید پوراسماعیلی  معاون فرهنگی و آموزش انجمن سینمای جوانان ایران با حضوردر جمع هنرمندان جوان و فیلم‌سازان همدانی، با آنها به گف...

۲۵ شهریور ۱۳۹۷

حضور معاون آموزش انجمن در جمع فیلم‌سازان همدان
سعید پوراسماعیلی درگفتگو با مهر: رعایت قالب و ساختار مهم‌ترین نکته در انتخاب فیلم کوتاه است
سعید پوراسماعیلی مستندساز و مدرس دانشگاه معتقد است رعایت قالب و ساختار مهم‌ترین نکته برای انتخاب یک فیلم کوتاه در جشنواره محسوب...

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

سعید پوراسماعیلی درگفتگو با مهر: رعایت قالب و ساختار مهم‌ترین نکته در انتخاب فیلم کوتا...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد