مطالب مرتبط با برچسب

معاون اداری و مالی انجمن سینمای جوانان ایران

جلسه آنلاین آژانس عکس ایران با مدیران دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران
جلسه آنلاین آژانس عکس ایران با مدیران دفاتر انجمن، با حضور معاون اداری و مالی انجمن سینمای جوانان ایران برگزار شد. به گزارش روا...

۲۰ شهریور ۱۴۰۰

جلسه آنلاین آژانس عکس ایران با مدیران دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد