مطالب مرتبط با برچسب

معاونت فرهنگی و آموزش انجمن

برنامه آموزش آنلاین مشاغل سینمایی در دفاتر انجمن
برنامه کلاس‌های مجازی دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در اسفندماه، منتشر شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، مع...

۳۰ بهمن ۱۴۰۰

برنامه آموزش آنلاین مشاغل سینمایی در دفاتر انجمن
دستاورد معاونت فرهنگی و آموزش انجمن در ۶ماهه ابتدای سال: تمرکز بر آموزش «استادمحور» / تولید۱۰۰ فیلم کوتاه
  طرح «استادمحور»، گامی در جهت برقراری ارتباط نزدیک‌تر و انتقال دانش و تجربه‌های استادان پیشکسوت فیلم کوتاه به هنرجویان، ...

۱۹ شهریور ۱۳۹۶

دستاورد معاونت فرهنگی و آموزش انجمن در ۶ماهه ابتدای سال: تمرکز بر آموزش «استادمحور» / ...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد