معاونت آموزش انجمن سینمای جوانان ایران

۱۳ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری ۳۰ عنوان دوره آموزشی در انجمن

  معاونت آموزش انجمن سینمای جوانان ایران، ۳۰ دوره ویژه مشاغل سینمایی در سراسر کشور برگزار م ...

۲۳ دی ۱۳۹۶

از نیمه بهمن‌ماه کلید می‌خورد: دوره‌های جدید آموزش کارگاهى فیلم‌سازی دردفتر ویژه تهران

دوره‌های جدید آموزش کارگاهى فیلم‌سازی در انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر ویژه تهران  با نام ...

۶ دی ۱۳۹۵

گزارشی از وضعیت تجهیز دفاتر استانی انجمن سینمای جوانان ایران

در راستای طرح به‌روزرسانی تجهیزات دفاتر استانی، معاونت آموزش انجمن سینمای جوانان ایران طبق ...